Innkalling til årsmøte 2016

INNKALLING TIL ÅRSMØTE BKFR 2016
Sted: Rogaland Kunstsenter, Nytorget 17, Stavanger (4. etg.) Tid: Fredag 8 April, kl 18.00 DAGSORDEN:

I ÅPNING

  1. Konstituering og valg av ordstyrer
  2. Valg av referenter
  3. Valg av tellekomite

II GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN III GRAFISK VERKSTED

Årsmelding og regnskap – til informasjon*

*Dokumenter ettersendes

IV BKFR

1. Årsmelding styreåret 15/16 (Ettersendes)

2. Regnskap og balanse 2015*

*Dokumenter ettersendes

V FONDENE

  1. Bjarne Hansens minnefond*
  2. Reiseskisser fra Rogaland*
  3. Regnskap og rapport 2015*

* Dokumenter ettersendes

VI BKFR – HANDLINGSPROGRAM 2016

  1. Handlingsplan 2016 (Ettersendes)
  2. Budsjettforslag 2016 (Ettersendes)

VII SAKER FREMMET AV STYRET
(Ettersendes)

VIII SAKER FREMMET AV MEDLEMMER (Ettersendes)

IX VALG (Nominasjoner ettersendes)

Etter ferdig møte blir det mat, drikke og sosialt.

Hilsen BKFR-styret

Kontakt: kontakt@bkfr.no

Comments { 0 }