OM BKFR

Organisasjonskart BKFR 2020

BKFR ble dannet i 1932, opprinnelig som Bildende kunstneres forening i Stavanger, av en samling av kunstnere som ønsket å møte problemene med organiseringen av Vestlandsutstillingen. Her var valget av jury for utstillingen særlig aktuelt, samtidig som det sosiale var vesentlig, med mer eller mindre tilfeldige sammenkomster i ulike hjem.

Etter krigen, i 1947 ble foreningen reetablert i mer strukturerte former. Formålet skulle være: “et samlet talerør for kunstnerne i viktige avgjørelser”. Om det var Vestlandsutstillingen og Stavanger Kunstforening som hadde vært dominerende interesseområder, endret dette seg i en mer generell fagpolitisk retning. Målet for BKFR ble å ivareta medlemmenes felles kunstneriske og økonomiske interesser.

60- og 70-årene var svært aktive for BKFR. De mest synlige resultatene er Kunstskolen i Rogaland, Rogaland kunstsenter og Grafisk Verksted. Den høye aktiviteten i Rogaland hadde også sammenheng med økt aktivitet i kunstnerorganisasjonene i hele Norge.

Kunstskolen i Rogaland startet som Studieatelieret i 1956 i kjelleren i Stavanger Kunstforening. Virksomheten vokste fra undervisning noen kvelder i uka til en dagskole. Siden 1982 har skolen vært 2-årig og i 1988 ble den privat videregående skole med statelig godkjenning og støtte. Skolen holdt lenge til på Nytorget, men er i dag etablert i eget bygg i Birkelandsgate 2. I forbindelse med kjøpet av eget bygg i 2004/2005, ble Kunstskolen adskilt fra BKFR som formelt eide skolen. Kunstskolen i Rogaland etablerte en forening med samme navn. I dag har BKFR representanter i skolens styre og representantskap.

I 1966 åpnet Stavanger Kunstgalleri, som det ble det første kunstnerstyrte galleri utenfor Oslo. I 1979 flyttet galleriet til Nytorget, hvor også Rogaland kunstsenter, Kunstskolen og Grafisk Verksted ble lokalisert. Rogaland Kunstsenter (RKS), da kalt Rogaland Kunstnersenter, ble opprettet i 1978 som et resultat av kunstneraksjonen i 1974. Siden 1981 har Rogaland Kunstsenter hatt virksomhet på Nytorget, og i dag drives galleriet som en del av kunstsenteret.

Grafisk Verksted ble etablert i 1981 og flyttet inn i lokalene i Nedre Dalgate 4-6 (nå Nytorget 17). Verkstedet var eid av BKFR fram til det i 2008 ble en egen stiftelse. Tilknytningen til BKFR er opprettholdt ved at foreningens årsmøte og styret velger en representant hver til styret i Grafisk Verksted . Grafisk Verksted flyttet i 2017 ut av sine lokaler på Nytorget og er nå lokalisert på Tou og har skiftet navn til Tou Trykk..

En av de viktigste sakene for BKFR de siste 20 årene har vært å etablere et atelierhus i Stavanger. I 2008 kjøpte Stavanger Kommune Tou Scene og lokaliseringen av et atelierhus ble avklart. I 2015 stod første byggetrinn ferdig og i august 2017 ble Tou Atelierhus offisielt åpnet. 31 profesjonelle kunstnere har nå sin arbeidsplass på Tou Atelierhus.

I tillegg til representantene i Tou Trykk (tidligere Grafisk Verksted) styre og Kunstskolen i Rogalands styre og representantskap, fyller foreningens medlemmer flere andre viktige verv i regionens kulturliv. BKFR har i dag representanter i Haugesund kommunes utsmykningsutvalg, Regional innstillingskomité utstillingsstipend, Regionalt samarbeidsutvalg (RSU), Rogaland kunstsenters representantskap og Rogaland kunstsenters styre, Rogaland fylkeskommunale utsmykkingsutvalg, Sandnes kommunes utsmykkingsutvalg, Stavanger kommunes kunstutvalg (tidl. Fondstyret) og Vestlandsutstillingens styre. Medlemmer fra BKFR har også hatt nasjonale verv blant annet i Billedkunstnernes stipendkomité og Den Nasjonale Jury (Høstutstillingen).

I forbindelse med foreningens 60-års jubileum i 1992 ga BKFR ut boken “Kunstnerliv i Rogaland” (ISBN: 8270962600) på Dreyer forlag. Da foreningen ble 80 år i 2012 ble boken “Kunstverk” (ISBN: 978-82-93237-06-8) gitt ut i samarbeid med Pelikanen forlag.

BKFRs styre i perioden 2018/2019 består av:
Ingeborg Kvame, styreleder
Evy Horpestad Tjåland, nestleder
Axel Rios, styremedlem
Helene Espedal-Selvåg, styremedlem
Njål Lunde, vara
Ann Kristin Bergesen, vara

VERV I BKFR 2019-2020

1. BKFR- Styret

Styreleder: Ingeborg Kvame 2018 – 20

Styremedlem: Axel Rios 2018 – 20

Vara: Njål Lunde 2018 – 20

Styremedlem: Evy Tjåland  2019 – 21

Styremedlem: Helene Selvåg  2019 – 21

Vara: Ann Kristin Bergesen 2019 – 21

2. BKFR- Revisor

Bkfr revisor: Åse Anda 2018 – 20

3 BKFR- Nominasjonsutvalget

Medlem: Christine Hansen 2019 – 21

Medlem: Hans Edward Hammonds 2019 – 21

4. BKFR- Kunstfaglig råd

Medlem: Solveig Landa 2018 – 20

Medlem: Helene Selvåg 2018 – 20

Medlem: velges av og blant BKFR styrets medlemmer 2019 – 20

5. BKFR- Fondstyret

Medlem: velges av og blant BKFR styrets medlemmer 2019 – 20

Medlem: velges av og blant BKFR styrets medlemmer 2019 – 20

6. BKFR- Fondstyrets revisor

Fondrevisor: Ellen Kalvig 2019 – 21

7. ROGALAND KUNSTSENTER- Styret 

Styremedlem: Tove Kommedal  2018 – 20

Vara: Ann Kristin Bergesen 2018 – 20

Styremedlem: Nils Thomas Økland 2019 – 21

Vara: Linda Rogn 2019 – 21

8. ROGALAND KUNSTSENTERS REPRESENTANTSKAP

Medlem: Mari Kolbeinson 2018 – 20

Medlem: Hans Edward Hammonds 2018 – 20

Vara: Kristin Velle George 2018 – 20

Medlem: Anne Bland 2019 – 21

Vara: Christine Hansen 2019 – 21

Medlem: Maiken Stene 2019 – 21

9. KIOR – Kunst i offentlige rom

Medlem: Geir Egil Bergjord 2019 – 21

Vara: Hans Edward Hammonds 2018 – 20

10. TOU TRYKK, GRAFISK VERKSTED STAVANGER- Styret

Styremedlem: Elin Gabrielsen 2019 – 21

Vara: Nils Eger 2019 – 21

Styremedlem: Mona Orstad Hansen (Line Anda Dalmar går ut etter et år (2018-2019) Mona overtar 2019-2020) 2018 – 20

Vara: Christine Hansen 2018 – 20

Styremedlem: Velges av Grafisk Verksted styre 2018 – 20

Vara: Velges av Grafisk Verksted styre 2018 – 20

Styremedlem, brukerrep: velges av GV 2019 – 20

11. KUNSTSKOLEN I ROGALAND (KIR)- Styret

Styremedlem: Kristin Velle-George  2018 – 20

Vara: Mari Kolbeinson 2018 – 20

12. KUNSTSKOLEN I ROGALAND- Representantskap

Representant 1: Markus Bråten 2019 – 21

Vara: Liv Krekke Kaada 2019 – 21

Representant 2: Yulia Mordvinova 2019 – 21

Vara: Vanessa Larsen 2019 – 21

Representant 3: Kenneth Varpe 2018 – 20

Vara: Ingunn Fyllingen 2018 – 20

13. VESTLANDSUTSTILLINGEN- Styret

Medlem: Andreas Soma 2018 – 20

Vara: Eivind Egeland 2018 – 20

14. ROGALAND FYLKES UTSMYKKINGSUTVALG

Medlem: Mari Kolbeinson 2019 – 21

Vara: Markus Bråten 2019 – 21

15. STAVANGER KOMMUNES KUNSTUTVALG

Medlem: Anna Ihle 2019 – 21

Vara: Kristin Velle-George 2019 – 21

16. SANDNES KOMMUNES UTSTMYKKINGSUTVALG

Medlem: Torill Brosten 2019 – 21

Vara: Nils Thomas Økland 2019 – 21

17. HAUGESUND KOMMUNES UTSMYKNINGSUTVALG 

Medlem: Njål Lunde 2018 – 20

Vara: Joakim Lund 2018 – 20

Nominasjonskomiteen:

Line Anda Dalmar og Christine Hansen