Søknadskjema

Søkere med mastergrad / diplom fra norsk billedkunstutdanning:

  •  CV
  • Kopi av vitnemål

​Søkere med utdannelse fra utlandet:

  •  CV
  • Kopi av vitnemål
  • Dokumentasjon på skolens studieprogram, dokumentasjon på hvorvidt skolen inngår i nettverk med en av de norske kunsthøgskolene og på hvorvidt skolen gir rett til lån i Lånekassen.

Andre søkere:

  • CV
  • Kopi av vitnemål fra evt annen kunstnerisk utdanning.
  • Dokumentasjon på kunstnerisk aktivitet i form av anmeldelser, omtaler, utstillingsavtaler, publikasjoner.
  • Dokumentasjon på innkjøp, tildelte stipender, priser og/eller utsmykkingsoppdrag.
  • Dokumentasjon av kunstnerisk arbeid, prosjektbeskrivelser eller lignende. Max 5 utvalgte arbeider kan vedlegges.

Søknad sendes som PDF til: kontakt@bkfr.no

Søknadsfristen for 2019 er 1. mai og 1. november.

KRITERIER FOR MEDLEMSKAP

Kriteriene for opptak har som formål å sikre at organisasjonens medlemmer er profesjonelle, yrkesaktive billedkunstnere.

Fullført fagutdanning med master innen billedkunst/samtidskunst/kunst gir direkte medlemskap. Dette dokumenteres ved å legge ved vitnemål i søknaden. Tilsvarende grad fra utlandet kvalifiserer også direkte til medlemskap. Det samme gjelder diplom i billedkunst og enkelte hovedfag fra perioden før kvalitetsreformen.

Videre kvalifiserer bachelorgrad innen billedkunst kombinert med praksis som samlet vurderes til mastergradsnivå. Kunstnerisk aktivitet kan også alene kvalifisere til medlemskap når den vurderes å tilsvare mastergradsnivå. I vurderingen av kunstnerisk aktivitet vektlegges deltakelse på utstillinger og prosjekter med høyt faglig nivå samt kunstoppdrag knyttet til bygg og offentlige rom, innkjøp, stipender og priser.

Opptakskriteriene er utarbeidet av Norske Billedkunstnere (NBK). Du kan lese utfyllende informasjon om kriteriene på NBK