KURS I SØKNADSKRIVING

1. oktober arrangerer BKFR og NKVN kurs i søknadskriving. Kurset finner sted på loftet på Rogaland Kunstsenter fra kl 10.
Nærmere program vil bli tilsendt på mail til medlemmer. Det vil bli fokusert på generell informasjon om hvordan stipendsystemet er bygget opp, informasjon om nye stipendtyper og elektronisk søknad for de statlige stipender fra Statens kunstnerstipend, samt innføring i hvordan skrive søknad.