HVEM SKAL BETALE FOR KUNSTEN?

-Et seminar om finansiering av det visuelle kunstfeltet

Fredag 27. mars kl 09.30-15.00
På Stavanger Kunstmuseum, Henrik Ibsens gate 55, 4021 Stavanger

Det visuelle kunstfeltet i Norge har en lang historie som har ført til en rekke ulike institusjoner, enten om det er kunstforeninger, museer, regionale kunstsentre eller andre. Det offentlige har tatt ansvar for størsteparten av disse, men kan ikke alene sørge for bærekraftighet eller vekst. 

Stavangerregionen har sine utfordringer når det gjelder finansiering av det visuelle kunstfeltet og i 2014 har to ulike saker preget miljøet i regionen. Den ene handlet om KinoKino, en institusjon i Sandnes som gjennomførte et faglig relevant program og oppnådde stor anerkjennelse ut over regionens grenser. I fjor ble KinoKino nedlagt i sin opprinnelige form og har mistet all sin kunstfaglige kompetanse. Den andre saken handlet om Kunsthall Stavanger, som solgte skulpturen Figure for Landscape da de ikke så andre muligheter for å fortsette driften. Saken rundt KinoKino har blitt forbigått i relativ stillhet, mens kunsthallens valg har foret debatter i media og på nettet. Situasjonen er ikke unik, og flere kunsthaller, kunstforeninger og kunstsentre i Norge har liknende problemer. Overgangen fra å være lokale institusjoner til å bli institusjoner med internasjonale ambisjoner har utløst behov for en mer bærekraftig økonomi og drift. 

I kjølvannet inviterer Bildene Kunstneres Forening Rogaland (BKFR) i samarbeid med Rogaland Kunstsenter, Stavanger Kunstmuseum og Kunsthall Stavanger, til et seminar som setter søkelys på finansieringen av våre kunstinstitusjoner. Er det et manglende engasjement for kunst i samfunnet? Hva kan gjøres? Er det en skeivfordeling mellom regionale og nasjonale institusjoner? Hvor skal næringslivet inn? Hva med private penger?

Seminaret vil inneholde innlegg fra ulike institusjonsledere med erfaringer fra lignende problemstillinger, kulturpolitikere og andre aktører som jobber med samtidskunst. Målet med seminaret er å få en nyansert diskusjon rundt underfinansieringen av det visuelle kunstfeltet og bidra til konstruktive løsninger. 

Seminaret er støttet av Fritt Ord, Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune

Innlegg fra blandt andre Cecilie Nissen, Hanne Mugaas, Sissel Knutsen Heggdal, Hanne Beate Ueland, Gry Isabel Sannes-Knutsen, og Petter Snare.
Fullstendig program kommer.

Ordstyrer: Mona Pahle Bjerke

Vel møtt!