BLI MEDLEM

Som medlem i Bildende Kunstneres Forening Rogaland, BKFR, støtter du opp om billedkunstnerne som faggruppe i tillegg til at du får delta i og være med på å skape et aktivt og engasjert fagmiljø for kunstnere i Rogaland.

Ordinært medlemskap koster kr 600,- pr/år. I tillegg kommer kontingent i NBK på kr 1600,- pr/år, dersom man ikke fra før er medlem gjennom en annen grunnorganisasjon. For nye medlemmer under 35 år er NBK kontingent på kr 875,- pr/år de to første årene.

50% rabatt for honnør, medlemmer må selv opplyse om dette.

Søknadsfristen er 1. mai og 1. november.  Se mer informasjon om medlemsfordeler og kriterier for medlemskap under.

MEDLEMSFORDELER

Medlemskap i BKFR gir:

 • Innflytelse i saker som angår billedkunstnerne i regionen.
 • Støtte til solidarisk arbeid for å bedre rammevilkårene for billedkunstnere.
 • Du holdes informert ved å motta nyheter, m.m.
 • Du vil få invitasjon til, og muligheten til redusert pris på, seminarer, debatter, kurs og faglige møter.
 • Gjennom medlemsskap i BKFR blir du samtidig medlem i Norske billedkunstnere (NBK).

Medlemskap i NBK gir:

 • Innflytelse på nasjonal kunstnerpolitikk
 • Abonnement på fagbladet Billedkunst
 • Mulighet for advokathjelp
 • Direkte stemmerett til den nasjonale stipendkomiteen
 • Gratis eller redusert inngangspenger til flere kunstmuseer i Norge
 • Rett til IAA-kort; et internasjonalt kunstneridentifikasjonskort fra International Association of Art som gir rabatt eller gratis inngang på mange europeiske museer og gallerier, samt er nyttig overfor tollmyndigheter ved frakt av kunst over landegrenser.
 • Mer om NBK

KRITERIER FOR MEDLEMSKAP

Kriteriene for opptak har som formål å sikre at organisasjonens medlemmer er profesjonelle, yrkesaktive billedkunstnere.

Fullført fagutdanning med master innen billedkunst/samtidskunst/kunst gir direkte medlemskap. Dette dokumenteres ved å legge ved vitnemål i søknaden. Tilsvarende grad fra utlandet kvalifiserer også direkte til medlemskap. Det samme gjelder diplom i billedkunst og enkelte hovedfag fra perioden før kvalitetsreformen.

Videre kvalifiserer bachelorgrad innen billedkunst kombinert med praksis som samlet vurderes til mastergradsnivå. Kunstnerisk aktivitet kan også alene kvalifisere til medlemskap når den vurderes å tilsvare mastergradsnivå. I vurderingen av kunstnerisk aktivitet vektlegges deltakelse på utstillinger og prosjekter med høyt faglig nivå samt kunstoppdrag knyttet til bygg og offentlige rom, innkjøp, stipender og priser.

Opptakskriteriene er utarbeidet av Norske Billedkunstnere (NBK). Du kan lese utfyllende informasjon om kriteriene på NBK