VALG

Valget av ny stipendkomite er utsatt til 1 Oktober
De nominerte fra BKFR er:

Til stipendkomiteen:
Gunhild Moe
Jan Kjetil Bjørheim

Til Den Nasjonale Jury:
Line Anda Dalmar
Elin Melberg
Mona Orsdag Hansen

Av disse har Nominasjonsutvalget foreslått følgende:
Gunhild Moe: vara 2, Stipendkomiteen
Line Anda Dalmar: vara 1, Den Nasjonale Jury

BRUK STEMMERETTEN!

Mer informasjon se her