Hvem skal betale for kunsten? – Et seminar om finansiering av det visuelle kunstfeltet

Stavanger Kunstmuseum fredag 27.mars

PROGRAM

09.30-10.00 kaffe

10.00-10.05 Velkommen ved Hanne Beate / BKFR

10.05-10.15 Introduksjon ved ordstyrer panel 1: Status Quo billedkunstfeltet.

10.15-10.25 Hanne Mugaas-Kunsthall Stavanger

10.25-10.35 Susanne Christensen-KinoKino

10.35-10.45 Sissel Knutsen Heggdal-Stavanger Kommune

10.45-11.15 Kort diskusjon med spørsmål

11.15-12.00 Lunsj

12.00-12.05 Ordstyrer panel 2: Veien videre

12.05-12.15 Hanne Beate Ueland, Stavanger Kunstmuseum

12.15-12.25 Cecilie Nissen, Kristiansand Kunsthall

12.25-12.35 Peter Snare-samler, teknisk industri, Bergen Assembly

12.35-12.45 Gry Isabel Sannes Knutsen, Ipark

12.45-13.15 Kort diskusjon

13.15-13.30 Pause. Kaffe

13.30-14.30 Diskusjon

14.30-15.00 Avrunding

Seminaret arrangeres i regi av BKFR, Rogaland Kunstsenter, Stavanger Kunstmuseum og Kunsthall Stavanger.