INVITASJON TIL BKFRS MEDLEMMER

I anledning foreningens 80-års jubileum i 2012 vil BKFR gi ut en publikasjon. Redaksjonen har lagt vekt på tekstmaterialet og har invitert et utvalg kunstfaglige skribenter med ulikt ståsted til å skrive essay til boken. I tillegg ønsker vi å presentere et representativt utvalg kunstverk fra medlemmene, og har nedsatt en fagjury til gjøre dette arbeidet. Utvalget i boken skal speile det som produseres av kunst i regionen i dag, både i teknikk og uttrykk, i tillegg til at en viss geografisk spredning ivaretas.

Som medlem av foreningen inviteres du til å sende inn dokumentasjon på 1 til 3 arbeider, som enten er representative for deg i 2012 eller har vært nøkkelverk for å definere ditt kunstnerskap i tidsrommet 1992–2012. Du kan også sende inn dokumentasjon på kunstprosjekter i offentlig rom, performance og stillbilder fra videokunst. Det er laget et eget utfyllingsskjema for opplasting av bilder og prosjektbeskrivelser her på foreningens nettsider: www.bkfr.no/skjema.

Det er i utgangspunktet satt av 50 oppslag i boken til presentasjon av kunstverk. Verkene som plukkes ut blir presentert på et oppslag hver: Kunstverket på høyre side og tittel, kunstner og prosjektbeskrivelse på venstre side, slik som på skissen under.

Vi oppfordrer alle medlemmene til å sende inn dokumentasjon på arbeider. Det innsendte materialet vil i etterkant bli brukt av Rogaland kunstsenter, som i anledning jubileet, ønsker å oppdatere sin database med informasjon om kunstnere i regionen. I tillegg vil oppdatert kontaktinformasjon og linker til websider bli brukt i medlemsoversikten bak i boken.

På vegne av redaksjonen og styret i BKFR

Geir Egil Bergjord
prosjektleder

Mer om boken
Til søknadskjema

Bokens side-layout: