ÅRSMØTE I BKFR 9.april

Hei alle BKFR medlemmer!

Nå er det tid for årsmøte igjen og dato i år satt til Torsdag 9.APRIL 
kl.18:00 på Rogaland Kunstsenter.

Saker kan meldes inn til styret innen 1. Mars på mail: kontakt@bkfr.no
Sakspapirer er sendt ut til alle medlemmer. Ta kontakt dersom du ikke
har mottatt disse.


Håper å se flest mulig av dere på årsmøtet.


Vennlig hilsen 
styret i BKFR