About admin

Author Archive | admin

OM “KUNSTVERK”

Presentasjon av aktuelle kunstverk
Gjennom presentasjon av nærmere 50 aktuelle kunstverk og prosjekter fra aktive medlemmer, tar boken pulsen på kunstlivet i Rogaland. Utvalget er gjort av en fagjury. I tillegg til å være en markering av foreningens jubileum og et viktig ledd i synliggjøringen av vårt fagmiljø, vil boken bli et historisk dokument. Den vil speile det som produseres av kunst i regionen, og vil inneholde oversikt over dagens medlemmer.

Håndkolorert gaveboks
Til boken spesiallages en hvit «canvaskledd» boks. I løpet av en tre dagers workshop, inviteres foreningens medlemmer til å forvandle bøkene fra multipler til unike objekter. Før bøkene distribueres til bokhandlere etc, lages en utstilling der publikum selv kan plukke et eksemplar de vil kjøpe. Utstillingen finner sted i Skur2 på Skansekaien i Stavanger, fra 26. til 28. oktober 2012, .

Fire spesialskrevne essay

Et utvalg kunstfaglige skribenter med ulikt ståsted er invitert til å skrive essay til boken. Vi har ønsket å se på premissene for kunstproduksjon i regionen, samt å belyse problemstillinger rundt det å arbeide med kunst utenfor «sentrum», og redaksjonen er nå stolt av å kunne presentere følgende tekster:

 • Om å høre til og ønske mer, kunsten og livet, eller kunstnerlivet, om du vil
  av Natasja Askelund, aktiv billedkunstner og blogger i Stavanger Aftenblad
 • Vital kunst med trange kår
  av Trond Borgen, kunstkritiker i Stavanger Aftenblad og Haugesunds Avis
 • Perifekt – noen noteringer om og fra marginalen
  av Tommy Olsson, billedkunstner og kunstkritiker i Morgenbladet og Kunstkritikk.no
 • Kunstliv og geografi
  av Ellen Aslaksen, antropolog og forskningsleder i Norsk kulturråd

Fagjury og redaksjon
Til å lede juryarbeidet med utvelgelsen av kunstverk til boken har vi invitert Line Halvorsen, billedkunstner og kurator med juryerfaring blant annet fra Den nasjonale jury og Tegnebiennalen. Med seg i juryen har hun John Øivind Eggesbø, utdannet billedkunstner og rektor ved Kunstskolen i Rogaland, og bokens redaktør og prosjektleder Geir Egil Bergjord.

Redaksjonen har bestått av billedkunstner Geir Egil Bergjord, billedkunstner Marit Aanestad og litteraturviter Jan Inge Reilstad. Boken utgis i samarbeid med Pelikanen forlag og lanseringen gjennomføres i samarbeid med Article biennalen. Prosjektet har mottatt støtte fra Norsk kulturråd, Rogaland fylkeskommune, Stiftelsen Fritt Ord, Stavanger kommune, Haugesund kommune og Sola kommune.

 

Comments { 0 }